Hobipäeva mõte on sündinud kodanikualgatusena, et tundma õppida oma piirkonnas elavaid inimesi ja teada nende hobisid ja oskusi.

Ürituse eestvedajateks on kohalikud aktiivsed kodanikud, kellele on oluline, et Nõmmest saaks meie kõigi jaoks eneseteostuseks koostegutsev ja teineteist toetav kogukond.

MTÜ Avatud Mõtteviis
Põhikiri: siin.
nommehobipaev(a)gmail.com

Monika Paletzky (monika.paletzky(a)gmail.com, tel 5635 0001)

Helina Õunapuu (helina.ounapuu(a)gmail.com, tel 516 6996)

Margit Aalberg (margit.aalberg(a)gmail.com, tel 527 0603)

Joanna Kõpper (joanna.kopper(a)gmail.com, tel 5664 6666)


*Kodulehel kasutatud pildimaterjal: Töötubade erakogud ja Pixabay.com